BİYOLOJİK ARITMA SİSTEMLERİ

Evsel nitelikli atık sular kanallarla toplandıktan sonra içerdikleri kaba katı maddeleri tutmak üzere manuel temizlemeli kaba ızgaradan geçirilirler. Izgarada tutulan katı maddeler katı atık olarak çöp ile uzaklaştırılır.

Izgaradan geçirilen atık sular, debi ve kirlilik yükü yönünden dengelenmek üzere dengeleme havuzuna alınır. Buradan seviye kontrol şamandırasına bağlı çalışan pompalar ile çekilen atıksu, tesisin ilk bölmesi olan havalandırma havuzuna alınır.

Biyolojik arıtma sistemi atıksuyun içindeki organik maddelerin bakteriler tarafından parçalanarak su ve karbondioksite dönüşme esası ile çalışır. Sisteme ihtiyacı olan oksijen,ile sağlanır. Karıştırma ile sağlanan oksijen bakterilerin gereksinimini sağlarken aynı zamanda karışımı sağlayarak, çökelmeler olmasını engeller. Bu da sistemin kokusuz ve verimli çalışmasını sağlar.

Havalandırma bölümü içinde oluşan biyolojik çamuru sudan ayırmak üzere su-çamur karışımı çöktürme tankına alınır, burada karıştırma olmaksızın sağlanan durgun hidrolik koşullarda çamur tabana çöker, tabanda toplanan çamur, ekilerek aşılama amacıyla havalandırma havuzuna geri gönderilir. Fazla çamur air-lift sistemi ile çamur susuzlaştırma ünitesine gönderilir.

Çöktürme havuzu savaklarından geçen arıtılmış su klorlanarak deşarj edilir.