KİMYASAL ARITMA SİSTEMLERİ

Endüstriyel nitelikli atık suların arıtılması için kullanılan yöntemlerden biri de Kimyasal Arıtma Tesisleridir. Atıksu içerisindeki kirleticilerin kimyasal dozajları ile yumaklaştırılması ve çöktürülmesi ile sudan uzaklaştırılması işlemidir. Endüstriyel nitelikli atıksuyun karakterine göre kullanılacak yol, ekipman ve kimyasalların seçimi yapılır.