FİZİKSEL ARITMA SİSTEMLERİ

Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksu arıtma tesislerinin giriş yapılarında, içme suyu arıtma tesislerinin su alma yapılarında kullanılan ızgara ve elekler, ön çöktürme tankları ve sıyırıcıları fiziksel arıtma tesisini oluşturan ekipmanlardır. Atıksuyun karakterine göre arıtma yöntemlerini belirlerken öncelikle fiziksel arıtma prosesinin uygulanması, ardından gelecek olan biyolojik ve/veya kimyasal arıtma tesislerinde kullanılan ekipmanların korunması için önemlidir. Fiziksel arıtma tesisleri biyolojik ve kimyasal arıtma proseslerinin verimini arttırmaya yardımcı olmaktadır.