Basınçlı Torba Filtre

Basınçlı torba filtreler küçük kapasiteli arıtma tesislerinde filtrasyon veya susuzlaştırma ekipmanı olarak kullanılan ekipmanlardır. Basınçlı bir kap içerisinde filtreleme elemanı (filtre bezi, elek teli vb.) bulunmaktadır. Su veya atıksu basınçlı kabın üst noktasından giriş yapar, askıda katı maddeler filtreleme elemanı üzerinde tutularak sudan alınmış olur. Kirletici miktarının artması sebebiyle zamanla tıkanan filtrelerde basınç artar. Bu durumda basıçlı kap açılarak filtreleme elemanı temizlenir.