Teleskobik Vana

Teleskobik Vanalar farklı su seviyelerine sahip havuzlar arasında su geçişini kontrol etmek, yönlendirmek ve kesmek amacıyla kullanılan ekipmanlardır. Genellikle arıtma tesislerinde çökeltme tanklarında çamur alma yapılarında çamur geçişini kontrol etmek amacıyla kullanılırlar.