Paket Yağ Ayırma Ünitesi

Atıksu içerisindeki atık yağların uzaklaştırılabilmesi için yağ ayırma üniteleri kullanılmaktadır.

Yağ tutucu tank üzerinde yüzey sıyırıcı ve yağ alma haznesi bulunmaktadır. Atıksu içerisinde çökebilen askıda katı maddelerin çöktürülerek tabandan alınabilmesi için tank konik tabanlı yapılmaktadır.

Tank içerisine yerleştirilen difüzörler ile hava verilerek askıda yağlar ve katı maddelerin yüzdürülmesi sağlanabilir. Hava ile yüzdürme yapılan yağ tutucu sistemler DAF olarak adlandırılmaktadır. Yağ ayırma verimi klasik sistemlere göre daha yüksektir.

Tank içerisine atıksu girişiyle beraber mikron boyutunda hava kabarcıklarının verildiği yağ tutucu sistemlerde hava kaynağı olarak mikrobubble jeneratörleri kullanılmaktadır. Klasik DAF sistemlerine göre daha küçük boyutlu hava kabarcığını daha yoğun olarak atıksuya transfer edebilmesi sebebiyle çok yüksek verim elde edilebilmektedir.

Tank malzemesi karbonçelik üzeri epoksi boyalı veya paslanmaz tercih edilebilmektedir. Sıyırıcı sistemde sıvı ile temas eden kısımlar özel üretim plastik veya paslanmaz malzemeden imal edilebilmektedir.