Izgara Presleri

Izgaralarda tutulan atıklar su içerdiğinden atık toplama ünitelerinde fazla hacim ihtiyacı doğabilmektedir. Atıkların depolanması, nakliyesi ve bertarafı işletmeler için ek maliyet ve iş gücü gerektirir. Izgara presleri atıkların susuzlaştırılması ve hacimlerinin düşürülmesi için kullanılan ekipmanlardır. Depolama ve nakliye maliyetlerinin düşürülmesini sağlar.