Multimedia Filtre (MMF) ve Aktif Karbon Filtre (AC)

Su ve atıksu arıtma tesislerinde askıda katı madde giderimi için basınçlı kum filtreleri (Multimedia filtre-MMF), renk ve koku giderimi için aktif karbon filtreler kullanılmaktadır. Kullanım yeri ve amacına göre otomatik veya manuel çalışan filtrasyon sistemleri tasarlanabilmektedir.

Basınçlı kum filtrelerinde farklı tane boyutundaki kum yatakları kullanılır. Altta iri taneli kum katmanı bulunurken, üste çıkıldıkça tane boyutunu küçülterek farklı kum katmanları oluşturulur. Basınçlı filtre tankına giren su ince taneli kum katmanından iri taneli kum katmanına doğru geçiş yaparken içerisindeki askıda katı maddeler kum katmanlarında tutulur. Tank tabanındaki nozullardan geçen su filtreden dışarı çıkış yapar. Zamanla filtre içindeki kirlilik artarak filtre içindeki basıncı yükseltir. Bu durumda geri yıkama yapılarak kum katmanlarının hareketlendirilmesi ve kirletici atıkların kumdan ayrılarak geri yıkama suyu içerisinde filtreden uzaklaştırılması sağlanır. Temizlenen filtre tekrar işletme durumuna alınır.

Aktif karbon filtrelerinde Altta iri taneli kum katmanı bulunurken, üstte granül aktif karbon katmanı oluşturulur. Aktif karbon filtre tankına giren su aktif karbon katmanından iri taneli kum katmanına doğru geçiş yaparken içerisindeki askıda katı maddeler tutulurken, renk ve koku giderimi de sağlanır. Tank tabanındaki nozullardan geçen su filtreden dışarı çıkış yapar. Zamanla filtre içindeki kirlilik artarak filtre içindeki basıncı yükseltir. Bu durumda geri yıkama yapılarak kum ve aktif karbon katmanlarının hareketlendirilmesi ve kirletici atıkların geri yıkama suyu içerisinde filtreden uzaklaştırılması sağlanır. Temizlenen filtre tekrar işletme durumuna alınır.

Kullanım amacına göre basınçlı kum filtreleri ve aktif karbon filtreler tek başlarına kullanılabilir veya sırasıyla basınçlı kum filtresi ve aktif karbon filtre sıralı olarak kullanılabilir.

Tank malzemesi karbonçelik üzeri epoksi boyalı veya paslanmaz tercih edilebilmektedir.

Filtreler genel olarak tank, nozullar, dolum ve boşaltım kapakları, dolgu malzemesi, dağıtım vanalarından oluşmaktadır.