Dıştan Akışlı Tambur Elek

Dıştan Akışlı Tambur Elekler evsel ve endüstriyel arıtma tesislerinde ön arıtma ekipmanı olarak tercih edilen ekipmanlardan biridir. Elek yüzeyi wedge weir kullanılır. Su giriş haznesi içerisine beslenir. Hazneden savaklanan su elek yüzeyinden geçerken katı atıklar elek yüzeyinde tutulur. Elek yüzeyinin dönüşü sırasında yüzeyde biriken atıklar sıyırma mekanizması ile sıyrılır ve atık taşıma sistemine dökülür. Elek yüzeyinden geçen su tamburun altındaki çıkış noktasından deşarj olur. Elek yüzeyinin temizliği için yıkama nozullarına sahiptir. Kendi kendini temizleyebilmektedir. Düşük enerji sarfiyatı vardır. Kolay kurulum ve kullanım imkanı sağlar.