Dubalı Yüzer Aeratör

Dubalı Tip Yüzer Aeratörler, aerobik aktif çamur sistemli atıksu arıtma tesislerinde havalandırma havuzunda mikroorganizmaların yaşamsal faaliyetleri için gerekli olan oksijenin suya transferini sağlayan yüzeysel mekanik havalandırma ekipmanı modellerinden biridir. Özel olarak tasarlanan fan atıksuyu emerek havuz yüzeyine spreylemesi ile çok küçük tanecikler halinde yüzeye yayılmasını sağlar. Böylece atıksuyun hava ile temas eden yüzey alanı artar, atıksuya oksijen transferi sağlanır. Ayrıca havuz içerisinde karışım sağladığından çökelmelerin de önüne geçilmiş olur.

Dubalı yüzer halde olmaları nedeniyle su seviyesinin bir miktar değişken olduğu (ortalama ±1m) havuzlarda kullanımı uygundur.

Yüksek oksijen transferi sağlayan özel fan, mil, yüzer duba, motor ve redüktör grubundan oluşmaktadır. Fan ve mil malzemesi karbonçelik üzeri epoksi boyalı veya paslanmaz tercih edilebilmektedir. Duba malzemesi karbonçelik üzeri epoksi boyalı veya paslanmaz tercih edilebilmektedir.