Penstok

Penstoklar arıtma tesislerinde su yapılarında ve kanallarda akış kontrol ekipmanı olarak kullanılmaktadır.  Montaj yerlerine ve çalışma şekillerine göre farklı tipte penstoklar kullanılmaktadır.

Montaj yerine göre;

1-Boru Tipi Penstoklar:

Boru geçiş noktalarına bağlantı yapılabilen penstoklardır.

2-Duvar Tipi Penstoklar:

Su yapılarında yan duvar yüzeylerine montajı yapılan penstoklardır. Su kanalının havuza giriş noktasında ve havuzlar arasındaki su geçiş yapılarında kullanılırlar.

3-Kanal Tipi Penstoklar:

Su kanallarındaki akışı kontrol amaçlı kanal içine montajı yapılan penstoklardır.

Çalışma şekillerine göre;

1-Manuel Penstoklar:

Kontrol manuel olarak volan ile sağlanır.

2-Aktüatörlü Penstoklar:

Penstok açma ve kapama işlemi için motorlu aktüatöre sahiptir. Kontrol paneli üzerinden kumanda edilebilmektedir.

Penstokların dizaynı ve malzeme seçimi kullanım yeri ve amacına göre yapılmaktadır.