Otomatik Polielektrolit Hazırlama Ünitesi

Otomatik Polielektrolit hazırlama ünitesi sürekli veya sık sık polielektrolit dozajı ihtiyacı olan sistemlerde, kimyasal ve biyolojik atıksu arıtma tesislerinde, çamur susuzlaştırma ve filtrasyon sistemlerinde floklaşmayı sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. İstenilen kapasitede tasarlanan kuru dozlama sistemi, tank, karıştırıcılar, debimetre ve kendine ait otomasyonu içeren kontrol panosundan oluşmaktadır. Kuru polielektrolit dozlama bunkerine operatör tarafından boşaltılır. Kuru dozlama sisteminin taşıyıcı helezonu tank içine kuru polielektroliti dozlar. Tankın ilk bölmesine kuru polielektrolit dozajı ile birlikte şebeke suyu girişi de gerçekleşir. Şebeke suyu hattındaki debimetre ile ölçülerek kuru dozlama helezonunun hızını otomatik ayarlar. Böylece şebeke suyu miktarına göre kuru polielektrolit dozaj miktarını ayarlayabilmektedir. Kontrol paneli üzerinde farklı oranlarda çözelti hazırlayabilmek için frekans konvertörü bulunmaktadır. Tankın ilk bölmesinde karışmaya başlayan polielektrolit ve su, ikinci bölmeye geçiş yaparak karışmaya devam eder. Hazırlanan polielektrolit çözeltisi depolanmak üzere üçüncü bölmeye geçiş yapar. Tank paslanmaz veya polipropilen malzeden üretilebilmektedir. Karıştırıcı mil ve pervaneleri paslanmaz çelik malzemeden üretilmektedir. Kuru polielektrolit depolama ve besleme haznesi tankın üzerinde bulunur. Kuru polielektrolit depolama haznesinin tabanında taşıyıcı helezon bulunur ve kuru polielektroliti tankın içerisine dozlar. Üçüncü bölme içindeki seviye şamandıraları çözelti seviyesini ölçerek şebeke suyu girişini, kuru polielektrolit dozlama ünitesini ve dozaj pompalarını kontrol eder.