Doğrusal Mekanik Izgara

Su içerisinde tesise ve ekipmanlara zarar verebilecek katı malzemelerin sudan uzaklaştırılması amacıyla arıtma tesislerinin ön arıtma ünitelerinde tercih edilen Doğrusal Mekanik Izgaralar kullanım yeri ve amacına göre değişen çubuk aralıklarına göre kaba veya ince ızgaralar olarak sınıflandırılırlar. Doğrusal Mekanik Izgaralar kanal içine yerleştirilir. Izgara çubukları üzerinde tutulan katı atıklar, otomatik olarak harekete geçen temizleme tırmığı ile ızgaranın üst kısmına taşınır. Üst kısımdaki sıyırma mekanizması ile tırmık üzerindeki atıkların atık taşıma sistemine düşürülmesi sağlanır. Enerji tasarrufu yapılabilmesi ve ızgaranın bakım periyotlarını uzatabilmek amacıyla ızgara önünde veya arkasındaki seviye ölçerlere bağlı olarak veya zaman saatine bağlı olarak tırmık çalıştırılabilmektedir.

Avantajları;

-Kendi kendini temizleyebilmektedir.

-Bakımı kolaydır.

-İstenilen kanal ölçülerine göre imal edilebilir.

-Dayanıklı yapıya sahiptir.