Kum Ayırıcı

Kum Tutucu Sıyırıcı Köprüler arıtma tesislerinde ön çöktürme havuzlarının ve kum-yağ tutucu havuzlarının tabanına çöken çamuru tabandan sıyırmak ve yüzeyde biriken köpük veya yağ katmanını sıyırarak havuzdan uzaklaştırmak için kullanılan doğrusal tip köprülü sıyırıcılardır.
Kum Tutucu Sıyırıcılarında köprü, yatak, sıyırıcı kollar, sıyırıcı paletler, teker mekanizması ve tahrik grubu bulunmaktadır. Kum tutucu köprülerde ayrıca kum pompası kullanılarak kumun havuzdan uzaklaştırılması sağlanabilmektedir.
Projeye göre köprüler karbonçelik epoksi boyalı, galvaniz veya paslanmaz malzemeden üretilebilmektedir. Su ile temas eden kısımlar ise paslanmaz malzemeden üretilebilmektedir.


Kum Ayırıcılar arıtma tesislerinde su içerisindeki kum gibi katı maddelerin sudan uzaklaştırılmasında kullanılan ekipmanlardır. Kum tutucu köprülerden gelen sulu kum karışımından kumu ayırmak veya direkt olarak atıksuyun içinden kumu ayırmak amacıyla kullanılabilir. Tankın üst noktasından atıksu giriş yapar ve tankın özel tasarım iç yapısı sayesinde kumun tank tabanına çökelerek birikmesi sağlanır. Kumu ayrılan atıksu tanktan savaklanarak çıkış yapar. Tabanda biriken kum ise helezon konveyör ile taşınarak tanktan uzaklaştırılır.