Dip Karıştırıcılar

Dip karıştırıcılar (edüktörler) sıvıların karıştırılması, tank içi sirkülasyonun sağlanması, askıda katı maddelerin homojen dağılımının sağlanması, tank içi çökelmelerin önlenmesi amacıyla kullanılan ekipmanlardır. Edüktöre pompalanan sıvı edüktörün yan açıklıklarından içe doğru vakum meydana getirir. Oluşan vakum tank içindeki sıvıyı bu açıklıklardan emer. Edüktöre pompalanan ve tank içinden emilen sıvı birbirine karışarak çıkış yapar.Edüktörden çıkan sıvı debisinde artış görülür. Böylece tank içinde homojen karışım sağlanırken enerji sarfiyatı düşük kalır.